Lingua Centrum | Kontakt
15337
page-template-default,page,page-id-15337,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-9.4.1.1578421825,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Kontakt

Adres do korespondencji:

Lingua
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19a/14, 41-205 Sosnowiec
tel. 509-135-504
kontakt@linguacentrum.pl

Sala szkoleniowa:

Energetyczne Centrum Kultury im.Jana Kiepury
Będzińska 65, 41-205 Sosnowiec
sala 007

Zaznaczając pole obok, potwierdzam, że przeczytałam/em i rozumiem tekst poniżej:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Justyna Cygan, ul. M.Skłodowskiej-Curie 19a/14, 41-205 Sosnowiec.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt@linguacentrum.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.