Lingua Centrum | Metody pracy
15461
page-template-default,page,page-id-15461,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-9.4.1.1578421825,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Metody pracy

Proponowane przez nas kursy to połączenie nowoczesnych metod nauczania z najbardziej skutecznymi elementami metod tradycyjnych. Wierzymy, że najlepsze efekty przynosi kompleksowy rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienia, czytania, pisania, słuchania) jednocześnie, ze szczególnym naciskiem na komunikowanie się w języku obcym. Nie zapominamy również o poprawnej wymowie. Nie ma nic gorszego od naszego przekonania, że płynnie posługujemy się językiem obcym i konfrontacji z sytuacją rzeczywistą, kiedy mówimy, ale nikt nas nie rozumie 🙂 Dlatego skupiamy się na autentycznej komunikacji językowej i skuteczności przekazu, nie zapominając o fonetyce, poprawności leksykalnej i gramatycznej.

Na każdym poziomie kurs jest oparty o sprawdzony podręcznik oraz dodatkowe interesujące materiały dydaktyczne wybierane w przemyślany sposób. Korzystamy z podręczników najbardziej renomowanych wydawnictw językowych.

Podczas zajęć korzystamy również z artykułów prasowych, fragmentów filmów, podcastów, seriali i reklam. Korzystamy z dobrodziejstw internetu i różnorodnych materiałów uzupełniających – fiszek czy też planszowych gier językowych.

Stale monitorujemy zajęcia. W trakcie trwania kursu nasi lektorzy testują wiedzę podczas zajęć, przeprowadzają krótkie testy z bieżącego materiału, zadają i sprawdzają prace domowe. Systematyczna praca daje widoczne postępy w bardzo szybkim czasie.

Certyfikaty – po zakończonym kursie nasi Słuchacze przystępują do egzaminu wewnętrznego, otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na danym poziomie. Certyfikaty są zgodne z wytycznymi przyjętymi przez Radę Europy – Common European Framework of Reference for Languages.

Podchodzimy do każdego Słuchacza indywidualnie. Każdy Słuchacz przed rozpoczęciem kursu odbywa rozmowę z metodykiem, w trakcie której precyzujemy Jego oczekiwania względem kursu. Sprawdzamy poziom i umiejętności Słuchacza w oparciu o test i rozmowę – placement test.