Lingua Centrum | Praca
15468
page-template-default,page,page-id-15468,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-9.4.1.1578421825,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Praca

Jesteś kreatywny? Twoją pasją jest uczenie? A może interesują Cię

tłumaczenia? Jeśli jesteś absolwentem studiów filologicznych lub

nauczycielskich kolegiów języków obcych  zapraszamy do  współpracy.

Wyślij dokumenty aplikacyjne na adres kontakt@linguacentrum.pl z dopiskiem „PRACA”

 

 

Gdy tylko rozpoczniemy rekrutację na stanowisko, które może Cię zainteresować skontaktujemy się z Tobą. Część informacyjna zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lingua Justyna Cygan, ul. M.Skłodowskiej-Curie 19a/14, 41-205 Sosnowiec. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail: kontakt@linguacentrum.pl 2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 3) Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres do 3 lat. Po tym okresie dane ulegną zniszczeniu. 4) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) Udział w procesie rekrutacji i podanie danych osobowych jest dobrowolne a złożenie formularza CV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. 8) W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w CV, a wykraczających poza zakres ustawowy, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.